De nauwe contacten en pragmatische aanpak van Boon en CAB holland hebben geleid tot de juiste chemie.

Boon Food Group is een groothandel in levensmiddelen.

Vanuit het nieuwe distributiecentrum in Dordrecht wordt dagelijks de goederenstroom, met behulp van een eigen wagenpark, verzonden naar de winkels.

Een zeer vernuftig en uitgekiend geautomatiseerd logistiek systeem draagt zorg voor een optimale toelevering van de producten aan diverse afnemers (nationaal en internationaal), waaronder de eigen supermarktbedrijven MCD Supermarkten, Boon’s Markt.

Met ruim 200 medewerkers wordt dagelijks het onderscheid gemaakt voor de klanten als het gaat om assortiment, prijs en kwaliteit.

Doel van het project
Beschikbaarheid/continuïteit zijn van groot belang voor een organisatie met 2 distributiecentra en 60 winkels. Na een brand (2013) bleek het belang van het kunnen uitwijken van de ICT-infrastructuur.
Uit een extern onderzoek zijn conclusies gehaald over de risico impact en zwakste schakels in de keten. Op basis hiervan zijn door CAB holland 4 modellen gemaakt (van in huis tot volledig uitbesteed in de Cloud) voor een passende ICT-infrastructuur. Hierbij is rekening gehouden met de groei van de organisatie, de mogelijkheid om systeemonderhoud uit te kunnen voeren zonder verstoringen en tevens een mogelijke verhuizing van Sliedrecht naar een nieuwe locatie. (On)geplande verstoringen moeten tot een minimum worden gereduceerd.
Er is gekozen voor fasering van het project om overzicht te houden en om de projectdoelen en de impact op de organisatie klein te houden.

De rol van CAB holland
CAB holland heeft vier investeringsscenario’s uitgewerkt. Per model zijn de kosten afgewogen t.o.v. de voor- en nadelen. De uiteindelijke scenario keuze is door CAB holland omgevormd tot een ontwerp en aanbieding in diverse fasen. De realisatie is door eigen specialisten van CAB holland uitgevoerd.
De samenwerking met de Boon directie en eigen ICT-medewerkers heeft onder regie van onze projectleider plaatsgevonden.

Per fase zijn de juiste afwegingen gemaakt op basis van de laatst beschikbare kennis over technologische en technische ontwikkelingen. Het opgestelde plan is als rode draad en ijkpunt gebruikt voor de gestelde doelen (voortgang, planning, afhankelijkheden, kosten).
De voorbereidingen hebben een grote rol gespeeld bij een beheersbare en voorspelbare realisatie zonder grote impact op de productie.

Go to ...