Aannemingsbedrijf De Vries Werkendam staat voor nieuwbouw, onderhoud, renovatie en restauratie van alle voorkomende water bouwkundige en civieltechnische constructies en objecten.

Al sinds jaar en dag verzorgt CAB holland de ICT van De Vries Werkendam; een state of the art infrastructuur.

In 2012 begon De Vries Werkendam met de voorbereidingen voor de verhuizing naar een nieuw pand. Vanwege een tekort aan capaciteit besloten zij om de nieuwe branche software in de Cloud op te nemen. Dit bracht hen ertoe om de overige ICT ook over te brengen naar de Cloud. Door de ICT uit huis te plaatsen was verhuizing van de IT niet nodig en waren hard- en software investeringen niet meer noodzakelijk.

Toch hebben wij recent De Vries Werkendam uit de Cloud gehaald en weer voorzien van een volledige in huis ICT oplossing. Zowel het gebruik als de software vragen zoveel van het systeem dat een in huis ICT oplossing een hogere efficiëntie oplevert en een betere gebruikservaring dan de Cloud oplossing.

Nu deze tweede oplevering een feit is, kijken wij terug op een succesvolle overstap met een zeer tevreden klant over het functioneren en de snelheid van het systeem. Uiteindelijk blijkt de lagere Total Cost of Ownership een gunstige bijkomstigheid in deze uitdagende markt.

Samen met De Vries Werkendam hebben we onderkend dat in deze specifieke situatie de “traditionele” ICT het beste past. Cloud kan veel kansen bieden, maar hieruit blijkt dat Cloud ook een keerzijde heeft. Enkele jaren geleden hadden we, met de wetenschap van toen, deze keerzijde nog niet kunnen voorzien.

Zo goed als voor andere klanten Cloud toepasbaar is, zoveel beter werkt voor De Vries Werkendam een traditionele in huis ICT oplossing.

We krijgen veel vragen om “even”  over te stappen naar Cloud. Zoals uit dit project blijkt, is dit niet voor iedereen de best passende oplossing. Dit project bevestigt de waarde van een goede samenwerking en expertise.


www.devrieswerkendam.nl